تبلیغات
سرمایه بان سرمایه شما sarmayeh bank - آگهی مزایده بانك سرمایه
ü آگهی مزایده بانك سرمایه ازدسته موضوعات: عمومی ,

نامه ارسال شده از طرف : amir.ham@gmail.com

http://www.sarmayehbank.blogfa.com
آگهی مزایده بانك سرمایه ( سهامی عام ) بانك صنعت و معدن اصالتاً در نظر دارد تعداد 13.933.500 سهم معادل 4/0% سهام بانك سرمایه ( سهامی عام ) را بطور یكجا بصورت نقد ، از طریق مزایده بفروش برساند . قیمت پایه فروش نقدی كل سهام عرضه شده مبلغ 15.605.520.000 ریال تعیین شده است و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای نقدی معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار میگیرد . سپرده شركت در مزایده مبلغ 780.276.000 ریال كه میبایست به حساب جاری شماره 2861007 نزد شعبه مركزی بانك صنعت و معدن واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از ایستگاه محمودیه _ برج فیروزه بنام اداره حسابداری نیروی انسانی واریز و فیش به همراه قیمت پیشنهادی به اداره تمركز و تلفیق حسابهای این بانك تحویل نمایند . متقاضیان میبایست پیشنهادهای خود را جهت شركت در مزایده حداكثر تا تاریخ 15/11/85 در پاكت سربسته با امضاء یا مهر به اداره تمركز و تلفیق حسابها تسلیم و رسید دریافت نمایند . پاكتهای حاوی پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 16/11/85 در طبقه هشتم ساختمان مركز گشوده خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مذكور آزاد می باشد . lllllllllllllllllمن حساب كردم هر سهم 112 تومان میشودlllllllllllllllll


نوشته شده توسط مدیریت در جمعه 31 فروردین 1386 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
ü مدیرعامل جدید
ü با درود
ü 71 شعبه در سه سال بجای 100 شعبه در یکسال
ü منش چاقو کشی
ü 61 در پل رومی
ü سهامداران جدید بعد از شهرداری
ü مجمع عمومی یا خالمی یا داییمی
ü بانک سرمایه عین بانکهای مدرن خارجی فعالیت می کند
ü صدقه شهرداری به بانک سرمایه
ü واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه = بانک سرکیسه
ü بانک سرمایه یا آخرین بانک
ü آیا تعاونی اعتباری شهر به داد بانک سرمایه می رسد ؟
ü آقای هاشمی تو هم چشاتو وا کن
ü وزیر پست و تلگراف چشم بسته غیب گفت
ü اینترنتی شدن بانک


+ - + - + - + - + .

تماس با ما

صفحات قبلی :