تبلیغات
سرمایه بان سرمایه شما sarmayeh bank - خبر
ü خبر ازدسته موضوعات: عمومی ,

 

خبر  

معاون سرمایه‌گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان گفت : بانك سرمایه وابسته به این صندوق در آینده نزدیك شروع به كار می‌كند.

دكتر" علی حكیم عطار" سه شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی در عسلویه گفت:
سرمایه اولیه این بانك سه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال است كه امیدواریم با رویكرد به فعالیتهای مناسب، آینده روشنی فرا روی آن باشد.

وی ابراز امیدواری كرد مسئولان این بانك توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در مناطق صنعتی مانند عسلویه داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد : انتظار می‌رود این بانك بتواند نقش مهمی را در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.

وی همچنین گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان با حدود ‪ ۷۵۰‬هزار عضو از صندوقهای مهم اقتصادی است و عضوگیری برای پذیرش اعضای جدید نیز در قالب انتشار اعلامیه انجام می‌شود.

حكیم عطار میزان دارایی این صندوق را شش هزار میلیارد ریال اعلام كرد.

خدمت رسانی به فرهنگیان و تامین مالی این قشردر دوران خدمت و بازنشستگی از اهداف تشكیل این صندوق عنوان شده است.

مقاله ای درباره صندوق مهر رضا دراینجا        
طناب  دار بوروكراسى
سعید لیلاز
انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسیه، هنگام فروپاشى اتحاد شوروى ۱۸ میلیون كارمند دولت براى دولت روسیه به میراث گذاشت. لئون تروتسكى نظریه پرداز انقلابى روس معتقد بود كه انقلاب ها، معمولاً پس از پیروزى ساختار ادارى برجا مانده از رژیم كهن سرنگون شده را براى اجراى طرح هاى آرمانگرایانه خود كارآمد و «قابل اعتماد» نمى یابند و به ناچار براى پاسخ گویى به نیازهاى انقلاب به ایجاد ساختارهاى موازى اما انقلابى- بدون انحلال ساختارهاى كهن- اقدام مى كنند. در نتیجه و پس از گذشت زمانى اندك یا زیاد، ساختارهاى ادارى جدید نیز همان خصلت نهادهاى كهن را مى یابند و در نهایت، روزبه روز بر اندازه دولت، تعداد كاركنان آن، قوانین و مقررات و سرانجام از همه مهم تر هزینه هاى این دولت این بار انقلابى افزوده مى شود، بى آنكه كارآمدى روشنى از آن به دست آمده باشد. بر این مبنا تروتسكى بوروكراسى را از خطرناك ترین دره هاى هولناكى مى دانست كه غالباً بر اثر تحولات پدید مى آید، اما به جاى خدمت به آن و برآوردن نیازهاى آن، به طناب دار تبدیل مى شود.تاریخ نشان داد كه در مورد اتحاد جماهیر شوروى سابق نظریه  تروتسكى و نگرانى وى از تبدیل شدن ماشین تحولات به طناب دار آن، كاملاً درست از آب درآمده است. در ایران نیز تا اینجاى كار تجربه ۴ برابر شدن حجم دولت در عین آنكه تولید ناخالص داخلى ایران در ۲۷ سال گذشته حتى دو برابر نیز نشده، نشانه اى از مستثنى بودن كشورها از این گرایش به جا نگذاشته است. ایجاد ده ها سازمان و نهاد و بنیاد در عین بر جاى نهادن ساختار هاى كهنه و ناكارآمد و غیر قابل اعتماد به جاى مانده از رژیم پیشین در طول سه دهه نه تنها به كارآمدى سیستم یا برآوردن اهداف انقلاب نینجامیده، بلكه نهایتاً غول بى شكل و بسى بزرگ را بر جا گذاشته كه بخش اصلى درآمدهاى كشور را مى خورد تا تنها زنده بماند و ناچار به بلعیدن اصل نظام و انقلاب در اثر گرسنگى هر دم فزاینده و سیرى ناپذیر خود نشود.از این جنبه، تصمیم دیروز مجلس شوراى اسلامى در سلب فوریت و اهمیت ایجاد «صندوق مهر رضا» و فراهم آوردن فرصت و آرامش بیشتر براى بررسى عقلایى ابعاد و پیامدهاى تشكیل آن، بسیار كارشناسانه و علمى بود. حتى اگر ایران را حتى در اصول عمومى همه انقلاب ها یك استثنا بدانیم و سرشت و سرنوشت هیچ انقلاب و تجربه مشابه دیگرى را قابل تعمیم به آن نشماریم و به فرجام دیگران ننگریم، تجربه نزدیك به سه دهه انقلاب اسلامى و مدیران آن كه عموماً همگى زنده و هنوز بر سر كارند، به روشنى نشان مى دهد كه براى ایجاد تحول ژرف و پایدار در یك جامعه،  بسى بیش و پیش از یك «ساختار ادارى» بزرگ بنا شده بر روى انبوه دیگر ساختارهاى مشابه، به «سیستم» و سازماندهى كارآمدى نیاز است كه تنها در سایه جهت گیرى هاى كلان و قانونگذارى براى تعیین سمت و سوى كلى كشور به دست مى آید.
براى محو فقر در حال حاضر كلكسیون رنگارنگى از نهادهاى كهنه و نو، سنتى و انقلابى... مانند سازمان بهزیستى، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، كمیته امداد امام و... در اختیار است. صندوق ها و نهادهاى پرشمار، پرتعداد از نظر كارمند، پربودجه و بسیار هزینه زا نیز مسئول ایجاد اشتغال، ازدواج، تامین اجتماعى، بیمه و... مردم هستند. اما اگر هنوز فقر، فقدان پوشش بیمه، فقدان تامین اجتماعى كارآمد... در ایران وجود دارد ، پس یعنى از افزودن سازمانى جدید بر این همه سازمان و صندوقى اضافه بر همه دیگر صندوق هاى پر و خالى موجود طرفى نخواهیم بست جز آنكه مانند همیشه ابتدا با سروصدا منابع را از صندوق هاى دیگر به صندوق جدید منتقل مى كنیم و متقاضیان قبلى را به صفى نو رهنمون مى شویم و مدتى پس از افتتاح  ها و روبان قیچى كردن ها، از طول صف متقاضیان یا مستحقان كاسته نشده و در عین حال بسى بر شمار حقوق بگیران دولت افزوده شده است و صندوق نیمه خالى سرانجام خالى تر از قبل بر جاى مانده است.
مسئله از دو صورت خارج نیست: اگر در پى اهداف سریع الوصول هستیم و بهره سیاسى اقدامات را نیز از نظر دور نمى داریم، راه ارزان تر و كارآمدتر تجهیز و سازماندهى مجدد انواع ساختارهاى موجود است كه اتفاقاً هرچه نداشته باشند، تجربه بى همتایى از تلاش ۲۷ و بعضاً ۵۰ ساله از فقرزدایى و محرومیت ستیزى و خانواده سازى (صندوق هاى مسئول ازدواج) و شغل پرورى و... دارند و دست كم نیازى ندارند تا بنا به روال ۲۷ سال گذشته، زر تجربه را از بوته هزینه كردن كمابیش ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتى سال هاى پس از پیروزى انقلاب بیرون بكشند و گران ترین تجربه مدیریتى تاریخ معاصر جهان را رقم بزنند.
اما اگر در پى اهداف درازمدت و بنیادین هستیم، راه ایجاد اشتغال و كاهش فقر و رفع محرومیت و حتى افزایش نرخ ازدواج از افزایش سرمایه گذارى اقتصادى، رشد بهره ورى و كاهش ریخت وپاش و شتاب گرفتن رشد اقتصادى مى گذرد كه تنها از طریق تنش زدایى بین المللى، مقررات زدایى، ایجاد امنیت مدنى و سرمایه گذارى، خصوصى سازى، كوچك كردن دولت و خلاصه آزادسازى اقتصادى و سیاسى با رعایت الزامات و مقتضیات ایران به دست مى آید. وگرنه، چهار یا هشت سال دیگر، همچون تجربیاتى چون ایجاد مركز گفت وگوى تمدن ها، ما مى مانیم و دولتى بزرگتر و ناكارآمدتر، خزانه اى تهى تر یا بدمصرف  شده تر از گذشته، جامعه اى هم چنان ملتهب و سرانجام نایافته، روبان هایى قیچى شده بر این گذر و آن خیابان و البته هیا بانگى فروخفته كه جز حسرت و حرمان برجا نگذاشته است


نوشته شده توسط مدیریت در چهارشنبه 30 آذر 1384 و ساعت 11:12 ق.ظ
نوشته های پیشین
ü مدیرعامل جدید
ü با درود
ü 71 شعبه در سه سال بجای 100 شعبه در یکسال
ü منش چاقو کشی
ü 61 در پل رومی
ü سهامداران جدید بعد از شهرداری
ü مجمع عمومی یا خالمی یا داییمی
ü بانک سرمایه عین بانکهای مدرن خارجی فعالیت می کند
ü صدقه شهرداری به بانک سرمایه
ü واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه = بانک سرکیسه
ü بانک سرمایه یا آخرین بانک
ü آیا تعاونی اعتباری شهر به داد بانک سرمایه می رسد ؟
ü آقای هاشمی تو هم چشاتو وا کن
ü وزیر پست و تلگراف چشم بسته غیب گفت
ü اینترنتی شدن بانک


+ - + - + - + - + .

تماس با ما

صفحات قبلی :